News

Newsletter about versatility of the rotating bed reactor

Read the latest SpinChem newsletter about the versatility of the rotating bed reactor.

SpinChem® newsletter 2020-10-15Newsletter about column vs RBR

Read the latest SpinChem newsletter about a column vs RBR experiment.

SpinChem® newsletter 2020-09-01Newsletter about large scale RBR equipment

Read the latest SpinChem newsletter about large scale RBR equipment.

SpinChem® newsletter 2020-06-30Newsletter about getting started with the rotating bed reactor technology

Read the latest SpinChem newsletter about getting started with the rotating bed reactor technology.

SpinChem® newsletter 2020-05-29Newsletter about a new member of the rotating bed reactor family

Read the latest SpinChem newsletter about a new member of the rotating bed reactor family.

SpinChem® newsletter 2020-04-30Newsletter on deionizing 7000 L of tap water using the SpinChem® RBR S100

Read the latest SpinChem newsletter about deionizing 7000 L of tap water using the SpinChem® RBR S100.

SpinChem® newsletter 2020-03-31Holiday Greetings

SpinChem wishes you a wonderful holiday and a happy New Year!

SpinChem® newsletter 2019-12-20Press release 2019-11-26

Spinchem shares 40 million SEK in research project

The Umeå company Spinchem shares about 40 million SEK in an international research project funded by the European Union.
”This is good timing for SpinChem since our strategy is to create new environmentally friendly, bio-based processes for industry,” says Emil Byström, CEO of Spinchem.

Spinchem will receive a share of EUR 3.7 million, or nearly SEK 40 million, to support two PhD students. The grant is from the EU’s research and innovation program Horizon 2020, awarded to Aarhus University in Denmark. The university has teamed up with 21 other industries and universities to create new process paths that can contribute to the production of sustainable products by mimicking the metabolism of living organisms.

”Part of the project objectives will be to develop ‘biopolymers’, that is plastics made from biological raw materials instead of fossil materials. This research can have a decisive impact on the future of the chemical polymer industry, which today is considered to be a major contributor to plastic pollution. We are very happy to be part of such a project,” says Emil Byström.

The project will employ 14 people, two of whom will spend 18 months each at Spinchem in Umeå.”It’s a positive step for SpinChem, enabling us to include more competences that can help in developing cleaner products and processes that contribute to less pollution in the world. For us as a small company this project adds power to our already strong position as an innovation company”, says Emil Byström.

Spinchem develops and manufactures the Rotating Bed Reactor (RBR), which, when loaded with various types of solid materials, can be used for the production of renewable fuels, chemicals, cosmetics and pharmaceuticals, as well as purification of water and hazardous waste streams such as for example in the nuclear industry.

”We direct our efforts to both research laboratories and production facilities worldwide. Today we have customers in more than 20 countries with North America being an important market for us,” says Emil Byström.

SpinChem is a privately funded company but is also part of Umeå Biotech Incubator’s Growing’ program, which gives the company access to fully equipped labs.

”With the additional demands on facilities we will need with the two new people, who will be working on the research project, it is excellent for us to be able to access the complementary infrastructure that exists within the incubator,” says Emil Byström.

The coordinator for the research project is Associate Professor Selin Kara at Aarhus University.

”I’m looking forward to the work in the coming years. It is an important project that can contribute greatly to a more sustainable development. I am also pleased with Spinchem’s involvement. Their innovative technology will play a crucial role in certain processes within the project,” says Selin Kara.

For more information, please contact:
Emil Byström, CEO of SpinChem AB
emil@spinchem.com
+46 706 892 501

About SpinChem AB
Spinchem is a privately-owned limited company with an international Board of Directors from both the financial and scientific sectors of industry and academia. The company is located in Umeå, Sweden. SpinChem actively takes part in research cooperations with several academic institutions, both at the nearby Umeå University and on the global stage.

(Link for downloading: Press release 191126 – Interfaces ENG)Pressmeddelande 2019-11-26

Umeåföretaget Spinchem med och delar på 40 miljoner

Umeåföretaget Spinchem är med och delar på närmare 40 miljoner kronor i ett internationellt forskningsprojekt.
– Det här är något som ligger helt rätt i tiden. Vi ska vara med och skapa nya miljövänliga, biobaserade processer för industrin, säger Emil Byström, vd på Spinchem.

Spinchem får ta del av 3,7 miljoner euro, alltså närmare 40 miljoner svenska kronor, från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, som tilldelats Aarhus universitet i Danmark. Universitetet har teamat upp med 21 andra industrier och universitet för att skapa nya processvägar som kan bidra till tillverkningen av hållbara produkter genom att härma metabolismen hos levande organismer.

– Bland annat handlar det om att ta fram biopolymerer, alltså att framställa plast av biologiska råvaror istället för fossila. Det här arbetet kan ha en avgörande inverkan på den framtida kemiska industrin, som i dag tillhör en av världens mest förorenande industrier. Vi är väldigt glada över att få vara en del av projektet, säger Emil Byström.

I projektet ska 14 personer anställas, varav två personer får tillbringa 18 månader vardera på Spinchem i Umeå.

– Det är positivt för oss att få in fler krafter som kan hjälpa till i arbetet med att utveckla renare produkter och processer som bidrar till mindre föroreningar i världen. För oss som litet företag är det utvecklande med nya utbyten och diskussioner – det förbättrar oss som innovativt bolag, säger Emil Byström.

Spinchem tillverkar en så kallad roterande bäddreaktor som kan, laddad med olika sorters fasta material, användas för bland annat rening av vatten och farligt avfall, men också för framtagning av förnyelsebara bränslen, kosmetika och läkemedel.

– Vi vänder oss till både forskningslaboratorier och produktionsanläggningar över hela världen. I dagsläget säljer vi till mer än 20 länder, där bland annat Nordamerika är en stor marknad för oss, säger Emil Byström.

Spinchem är en del av Umeå Biotech Incubators Växa-program, något som bland annat ger dem tillgång till fullutrustade labb.

– Det är klockrent! Nu när vi utökar med två personer som ska jobba med forskningsprojektet är det perfekt för oss att ha tillgång till den kompletterande infrastruktur som finns inom inkubatorn, säger Emil Byström.

Huvudansvarig för projektet är Associate professor Selin Kara vid Aarhus universitet.

– Jag ser fram emot de kommande årens arbete. Det är ett viktigt projekt som kan bidra stort till en mer hållbar utveckling. Jag är också glad över Spinchems medverkan. Deras nyskapande teknologi kommer spela en avgörande roll när det gäller vissa processer inom projektet, säger Selin Kara.

– Projektet får en grym tyngd av den kompetens och erfarenhet som finns i de deltagande organisationerna. Bland annat är två av världens största läkemedels- och kemiföretag med – tillsammans har de mer än 150 000 anställda. I jämförelse är vi rätt små, men vi är glada över att projektägarna värderar vår kunskap och teknologi så högt, säger Emil Byström.

SpinChem AB har tillsammans med sju studenter vid civilingenjörsprogrammen i bioteknik och teknisk fysik på Umeå Universitet utvecklat en robotflotte för rening av sjöar och vattendrag. En prototyp av flotten testas just nu på MTC – Miljötekniskt Center AB vid Dåva industriområde. Den fjärrstyrda flotten är resultatet av projektkursen Design-Build-Test och testas i en bassäng för upprening av vatten.

Behandlingen av vattnet sker med hjälp av SpinChems patenterade teknik för att skapa hög genomströmning och snabb massöverföring med en så kallad roterande bäddreaktor. Två sådana roterande bäddreaktorer är fästa under flotten och innehåller i studenternas test en jonbytare som renar vattnet genom att ändra pH. Reaktorn kan förses med olika typer av absorbenter för att rena olika typer av vatten, t ex metaller eller andra
miljögifter.

Emil Byström, VD för SpinChem har riktningen klar för sig. ”Det finns en mängd olika tillämpningar och testet här görs för att visa på teknikens möjligheter. Vi siktar på en helt automatisk robotflotte som ska kunna rena naturliga vatten eller bassänger av förorenat vatten vid t ex nedlagda gruvor.”

Projektsamarbetet mellan SpinChem, Umeå Universitet och MTC välkomnas av Magnus Bergknut, VD vid MTC. ”Samhället och industrin står inför stora utmaningar för hantering av förorenade vatten. Genom att demonstrera innovativ miljöteknik kan vi tillsammans bidra till regionens tillväxt och konkurrenskraft”.

För mer information, kontakta:
Emil Byström, VD, SpinChem AB
emil@spinchem.com
+46 706 892 501

Om SpinChem AB
Spinchem är ett privatägt företag i Umeå som utvecklar innovativa roterande bäddreaktorer (RBR) för syntes, tillverkning och upprening till kemisk och bioteknisk industri. Bolaget erbjuder lösningar i skala från laboratorier till produktion till kunder över hela världen. Tekniken för RBR är utvecklad i Umeå och skyddas av omfattande patent.

(Länk för nedladdning: Pressmeddelande 191126 – Interfaces SV)Newsletter on enzyme immobilization using SpinChem® MagRBR

Read the latest SpinChem newsletter about enzyme immobilization using SpinChem® MagRBR.

SpinChem® newsletter 2019-09-03