Han har varit koncernchef för kemi-industrijätten Perstorp. Nu är Martin Lundin ny styrelseordförande för Umeåbolaget Spinchem AB. - Ett hedersuppdrag.

SpinChem har en kombination av en väldigt intressant spetsteknologi och duktiga medarbetare samtidigt som de verkar på en spännande marknad, säger Martin Lundin.

SpinChem tillverkar en så kallad roterande bäddreaktor, som fungerar ungefär som en tepåse. Laddad med olika sorters fasta material kan bäddreaktorn användas för bland annat rening av vatten och farligt avfall, men också för framtagning av förnyelsebara bränslen, kosmetika och läkemedel.

SpinChem har redan majoriteten av världens största läkemedelsföretag som kunder men nu siktar man på att ta nästa steg. Den nye styrelseordföranden, Martin Lundin, ser stor potential i det innovativa Umeåföretaget.

- Jag skulle gärna se att deras teknologi blev ännu mer känd bland breda kundgrupper. Vi tittar nu på hur vi ska kunna skala upp försäljningen och det är ett spännande arbete som pågår.

Spinchems roterande bäddreaktorer är applicerbara både i en småskalig och en storskalig satsning. Martin Lundin förklarar att man vill möta framtiden genom att anlägga en mer specifik tvådelad affärsmodell.

- Grundkonceptet möjliggör uppskalning på ett fenomenalt bra sätt. De flesta kunder börjar med att köpa ganska små forsknings- och laboratorieutrustningar, för att testa småskaliga processer med SpinChems produkter. Det är en business vi ska lägga mycket krut på. När kunderna använder vår utrustning i stor skala tar kunderna en större risk med sitt kapital, då de byter ut en existerande process mot vår, förklarar han.

Målet är nu att förenkla försäljningsprocessen och göra den mer självgående i affärsmodellen med småskaliga system.

- Det handlar om alltifrån en tydlig webbshop till självutvärderingsformulär, där vi förenklar för kunden att själv hitta rätt produkt. I den affärsmodellen kan vi gå väldigt brett, både marknadsmässigt och geografiskt.

Den andra affärsmodellen handlar om större system och mer komplexa lösningar för storskalig produktion. SpinChem skrev för tre år sedan ett avtal med en kanandensisk börsjätte, SNC-Lavalin, där SpinChems bäddreaktor skulle användas som ett komplement i SNC-Lavalins reningssystem för kärnkraftsindustrin.

När man kliver upp på den nivån kommer andra mekanismer in i businessekvationen.

- I den storskaliga affärsmodellen får vi rikta in oss på en, två eller max tre branscher. Här krävs andra typer av muskler och uthållighet. Det är oftast fleråriga införsäljningsprocesser, som man får göra med en partner och där vi är en del av en helhetslösning, säger Martin Lundin, som arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv i Perstorpkoncernen där han varit såväl personaldirektör som vice vd och koncernchef.

Han har suttit i styrelsen för en stor, tysk kemikoncern de senaste åtta åren (ett uppdrag som fortgår) och kan nu också addera uppdraget i SpinChem till sitt cv.

SpinChems vd, Emil Byström, ser fram emot samarbetet med Martin Lundin.

- Han blir en riktigt bra tillgång för bolaget, han är riktigt skarp på att både fatta beslut och driva igenom saker och ting. Vi har utvecklat våra produkter under 14 års tid och sålt i många år men nu vill vi skala upp verksamheten och där kommer Martin in. Han är mycket mer sälj- och marknadsorienterad och har en stor erfarenhet av branschen, säger Emil Byström.

Som en del i satsningen framåt har SpinChem nu också för första gången anställt en säljare i företaget.

- Det kommer att betyda mycket för oss när vi nu ska lägga mycket fokus på försäljning och marknadsföring, säger Emil Byström.

För mer information, kontakta:
Emil Byström, vd på Spinchem
E-post: emil@spinchem.com
Mobil: +46 70-689 25 01

Om SpinChem
SpinChem är ett privatägt företag i Umeå som utvecklar innovativa roterande bäddreaktorer (RBR) för syntes, tillverkning och upprening till kemisk och bioteknisk industri. Bolaget erbjuder lösningar i skala från laboratorier till produktion till kunder över hela världen. Tekniken för RBR är utvecklad i Umeå och skyddas av omfattande patent.

Besök vår hemsida eller kontakta oss för att lära dig mer om vår teknik.

Privacy Policy

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. If you continue browsing, you agree to the privacy policy.