Umeåföretaget Spinchem är med och delar på närmare 40 miljoner kronor i ett internationellt forskningsprojekt.

Det här är något som ligger helt rätt i tiden. Vi ska vara med och skapa nya miljövänliga, biobaserade processer för industrin, säger Emil Byström, vd på Spinchem.

Spinchem får ta del av 3,7 miljoner euro, alltså närmare 40 miljoner svenska kronor, från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, som tilldelats Aarhus universitet i Danmark. Universitetet har teamat upp med 21 andra industrier och universitet för att skapa nya processvägar som kan bidra till tillverkningen av hållbara produkter genom att härma metabolismen hos levande organismer.

– Bland annat handlar det om att ta fram biopolymerer, alltså att framställa plast av biologiska råvaror istället för fossila. Det här arbetet kan ha en avgörande inverkan på den framtida kemiska industrin, som i dag tillhör en av världens mest förorenande industrier. Vi är väldigt glada över att få vara en del av projektet, säger Emil Byström.

I projektet ska 14 personer anställas, varav två personer får tillbringa 18 månader vardera på Spinchem i Umeå.

– Det är positivt för oss att få in fler krafter som kan hjälpa till i arbetet med att utveckla renare produkter och processer som bidrar till mindre föroreningar i världen. För oss som litet företag är det utvecklande med nya utbyten och diskussioner – det förbättrar oss som innovativt bolag, säger Emil Byström.

Spinchem tillverkar en så kallad roterande bäddreaktor som kan, laddad med olika sorters fasta material, användas för bland annat rening av vatten och farligt avfall, men också för framtagning av förnyelsebara bränslen, kosmetika och läkemedel.

– Vi vänder oss till både forskningslaboratorier och produktionsanläggningar över hela världen. I dagsläget säljer vi till mer än 20 länder, där bland annat Nordamerika är en stor marknad för oss, säger Emil Byström.

Spinchem är en del av Umeå Biotech Incubators Växa-program, något som bland annat ger dem tillgång till fullutrustade labb.

– Det är klockrent! Nu när vi utökar med två personer som ska jobba med forskningsprojektet är det perfekt för oss att ha tillgång till den kompletterande infrastruktur som finns inom inkubatorn, säger Emil Byström.

Huvudansvarig för projektet är Associate professor Selin Kara vid Aarhus universitet.

– Jag ser fram emot de kommande årens arbete. Det är ett viktigt projekt som kan bidra stort till en mer hållbar utveckling. Jag är också glad över Spinchems medverkan. Deras nyskapande teknologi kommer spela en avgörande roll när det gäller vissa processer inom projektet, säger Selin Kara.

– Projektet får en grym tyngd av den kompetens och erfarenhet som finns i de deltagande organisationerna. Bland annat är två av världens största läkemedels- och kemiföretag med – tillsammans har de mer än 150 000 anställda. I jämförelse är vi rätt små, men vi är glada över att projektägarna värderar vår kunskap och teknologi så högt, säger Emil Byström.

SpinChem AB har tillsammans med sju studenter vid civilingenjörsprogrammen i bioteknik och teknisk fysik på Umeå Universitet utvecklat en robotflotte för rening av sjöar och vattendrag. En prototyp av flotten testas just nu på MTC – Miljötekniskt Center AB vid Dåva industriområde. Den fjärrstyrda flotten är resultatet av projektkursen Design-Build-Test och testas i en bassäng för upprening av vatten.

Behandlingen av vattnet sker med hjälp av SpinChems patenterade teknik för att skapa hög genomströmning och snabb massöverföring med en så kallad roterande bäddreaktor. Två sådana roterande bäddreaktorer är fästa under flotten och innehåller i studenternas test en jonbytare som renar vattnet genom att ändra pH. Reaktorn kan förses med olika typer av absorbenter för att rena olika typer av vatten, t ex metaller eller andra
miljögifter.

Emil Byström, VD för SpinChem har riktningen klar för sig. ”Det finns en mängd olika tillämpningar och testet här görs för att visa på teknikens möjligheter. Vi siktar på en helt automatisk robotflotte som ska kunna rena naturliga vatten eller bassänger av förorenat vatten vid t ex nedlagda gruvor.”

Projektsamarbetet mellan SpinChem, Umeå Universitet och MTC välkomnas av Magnus Bergknut, VD vid MTC. ”Samhället och industrin står inför stora utmaningar för hantering av förorenade vatten. Genom att demonstrera innovativ miljöteknik kan vi tillsammans bidra till regionens tillväxt och konkurrenskraft”.

För mer information, kontakta:
Emil Byström, VD, SpinChem AB
emil@spinchem.com
+46 706 892 501

Om SpinChem AB
Spinchem är ett privatägt företag i Umeå som utvecklar innovativa roterande bäddreaktorer (RBR) för syntes, tillverkning och upprening till kemisk och bioteknisk industri. Bolaget erbjuder lösningar i skala från laboratorier till produktion till kunder över hela världen. Tekniken för RBR är utvecklad i Umeå och skyddas av omfattande patent.

Privacy Policy

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. If you continue browsing, you agree to the privacy policy.